Skip to main content

Privacyverklaring

braveHOUSE, gevestigd aan de Sumatrastraat 172, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat wij gebruik maken van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over jouw activiteiten op mijn website

Deze gegevens gebruiken wij voor:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van mijn nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
- Mijn wettelijke verplichting, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Als wij je en,of jouw team begeleiden, maken wij schriftelijke aantekeningen in een notitieboek, waarbij alleen je voornaam staat vermeldt. Relevante informatie die je per mail of telefoon deelt, slaan wij zorgvuldig op. De informatie die jij met ons deelt is vertrouwelijk en blijft strikt tussen ons.

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • Boekhouder en belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
  • Websitehoster, voor de opslag van gegevens
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies voor Google Analytics. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marijnjansen@bravehouse.nl of sonjathomann@bravehouse.nl.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.